contact | login

Studiedag: auteursrechten en de kleine organisator

|

Auteursrechten, iedereen heeft ermee te maken: men koopt een boek of CD, bezoekt een film of organiseert een concert en men betaalt, willens nillens, een deel auteursrechten. Auteursrechten zijn een belangrijke bron van inkomsten van kunstenaars. Anderzijds wordt er bij de organisatoren van allerlei culturele manifestaties wel eens gesakkerd over de auteursrechten die ze dienen te betalen, zeker kleinere organisatoren voelen het beslag van auteursrechten als een bedreiging voor hun voortbestaan.

Het Masereelfonds en de vereniging van kleine podia - twee organisaties van wie de achterban regelmatig auteursrechten dient op te hoesten - organiseren een studiedag over auteursrechten. Dit op zaterdag 15 december vanaf 14u. Met deskundig commentaar, getuigenissen en debat tussen voor- en tegenstanders van auteursrechten proberen we een genuanceerde kijk te geven op de problematiek. Maar er is ook aandacht voor bewegingen als ‘creative commons’, waarvan vele leden kunstenaars bewust afzien van hun auteursrechten.

Programma:
14:00
- Joris Deene (Univ. Gent) (o.v.): Juridische uitleg over auteursrechten
- Marco Raaphorst (muzikant, producent, creative commons): de filosofie achter auteursrechten.

Pauze met muzikaal intermezzo door Logos

15:00
- Jan Hautekiet over zijn ervaringen met Sabam
- Willy Verkoelen: Toogenblik (klein podium in Haren/Brussel) en SABAM
- Lieven Scheire (Neveneffecten) over onterechte inningen.
- Bart De Wilde: de beginnende kunstenaar

Pauze met muzikaal intermezzo door Logos

16:00
panelgesprek ‘auteursrechten en kleine organisaties’
m.m.v. Dirk Van Der Speeten (de kleine podia), Godfried Willem Raes (Logos Foundation), Marco Raaphorst (creative commons), Serge Vloeberghs (SABAM, collectieve inningen), Dirk Van Soom (SABAM, individuele inningen)

17:30
de studiedag wordt afgesloten met een demonstratiecafé, waarin netlabelism.net toont wat er allemaal aan 'Sabamvrije' muziek te vinden is.

Deze studiedag heeft plaats in de lokalen van , zoals vermeld op zaterdag 15 december ’07, vanaf 14u. Als bijdrage in de organisatiekosten wordt er 3 euro gevraagd.