contact | login

paper over Creative Commons en de overheid

|

Kris Van Poucke, in het Leuvense ook beter bekend als "de Poucke", alias DJ. Malcolm Nix, heeft een paper gepubliceerd met als titel "Een praktische toepassing van de Creative Commons license voor de Belgische bestuurlijke niveaus". Download hier de paper in PDF van het Internet Archive.

Abstract:
In deze paper wordt een beeld geschetst van een mogelijke toepassing van de Creative Commons Licentie binnen de context van de Vlaamse overheid, meer bepaald als een middel om via een gecentraliseerde database muziek aan te bieden aan alle aan de Vlaamse overheid verbonden bestuurlijke niveaus en openbare instellingen.

Maw.: draai ook eens Sabamvrije muziek op de Kertstmarkt ...

Deze paper heeft Kris geschreven voor z'n examen in het vak Management & Information Technology voor z'n masteropleiding Overheidsmanagement en -beleid. En hij was geslaagd ;-)